Εγκρίθηκε  η χρηματοδότηση της πράξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του Προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».

 Η πρόταση που κατατέθηκε από το δήμο Πέλλας είναι ύψους 422.449,40€ εκ των οποίων οι 185.449,40 €  θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του δήμου και οι 237.000,00€ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 
Η δράση αφορά στην εγκατάσταση δεκαέξι (16) νέων παιδικών χαρών με ταυτόχρονη απομάκρυνση των παλαιών. 
Παράλληλα,  σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επτά  (7)  νέων παιδικών χαρών  στα Γιαννιτσά, στην Κρύα Βρύση και στους Γαλατάδες οι οποίες χρηματοδοτούνται από το  Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί ο TAP.