Πλαίσιο οργάνωσης, δομής και λειτουργίας Σχολών Προπονητών – Σχεδιασμός περιόδου 2016-2017Εστάλη σε όλες τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες το νέο Πλαίσιο οργάνωσης, δομής και λειτουργίας των Σχολών Προπονητών της περιόδου 2016-2017. 
Από τη Γ.Γ.Α. ανακοινώνεται ο προγραμματισμός υλοποίησης των Σχολών της επόμενης διετίας, ο οποίος θα επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Το Πλαίσιο λειτουργίας και ο προγραμματισμός υπάρχουν στα παρακάτω link:

gga.gov.gr/images/Σχολές_προπονητών_τελικό_2016.pdf
gga.gov.gr/images/programmatismos.pdf