ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΔΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΕΔΕΣΣΑ 2017

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17/11/2017 : 17:00μμ – 17:30μμ Προσέλευση

                                          17:30μμ – 21:00μμ (κανονισμοί διαιτησίας)

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ    18/11/2017 :  09:30πμ – 12:30μμ (κανονισμοί διαιτησίας)

                                       12:30μμ – 13:00μμ (διάλειμμα)

                                       13:00μμ – 16:30μμ (Φύλλο αγώνα)

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  19/11/2017 :  10:00πμ – 13:00μμ (εξετάσεις)