Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥ.Δ.ΠΕ.Μακεδονίας ύστερα από τις αρχαιρεσίες της 19ης Φεβρουαρίου 2017 σε σώμα είναι το εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:               ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΒΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑΜΙΑΣ:                     ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΨΑΡΡΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΜΕΛΟΣ:                     ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος                                          Η Γεν.Γραμματέας

ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ                   ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ