Με ανακοίνωσή τους οι διαιτητές του ΣΥΔΠΕ Μακεδονίας προχωρούν σε αποχή αν η ΕΣΠΕΜ δεν αλλάξει την επιτροπή διαιτησίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των Διαιτητών Βόλλεϊ στο ιστολόγιό τους http://sydpem.blogspot.gr/2016/09/21916.html :

 ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΣΥΔΠΕΜ                                                 Γιαννιτσά 26/9/2016
                                                                              αριθ.πρωτ. 78
ΘΕΜΑ:ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ/ΣΥΔΠΕΜ της 21/9/16

Στις 21/9/16 η ΓΣ/ΣΥΔΠΕΜ αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1.Να ενημερώσει εγγράφως το μη εν ενεργεία μέλος του Συνδέσμου ΔΟΝΤΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ να μην συμμετέχει στις διεργασίες της ΕΔ/ΕΣΠΕΜ ως μέλος αυτής, διότι δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται από τον αθλητικό νόμο 2725/99 άρθρο 44 παρ.2 εδ.β & εδ.γ  και του κανονισμού διαιτησίας της ΕΟΠΕ άρθρο 6 παρ.ε . Σε περίπτωση που το μέλος του Συνδέσμου μας ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εξακολουθεί και συμμετέχει στις διεργασίες της ΕΔ/ΕΣΠΕΜ, να κληθεί στην Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου με το ερώτημα της διαγραφής. 
2.Να ενημερώσει εγγράφως την διοργανώτρια ΕΣΠΕΜ ότι θα πρέπει να αλλάξει την σύνθεση της ΕΔ/ΕΣΠΕΜ, διότι το μη εν ενεργεία μέλος της ΕΔ/ΕΣΠΕΜ Ψαρράς Στυλιανός έστειλε επιστολή παραίτησης και στην Ένωση και στον Σύνδεσμο και θα πρέπει να αντικατασταθεί, αλλά και το μη εν ενεργεία μέλος της ΕΔ/ΕΣΠΕΜ Δόντσιος Γεώργιος δεν έχει τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τον Αθλητικό Νόμο 2725/99 άρθρο 44 παρ.2 εδ.β & εδ.γ και επίσης του κανονισμού Διαιτησίας ΕΟΠΕ άρθρο 6 παρ.ε .
3.ΑΠΟΧΗ  από τους αγώνες Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων ΕΣΠΕΜ αλλά και         Β΄ Εθνικής ανδρών & γυναικών  και Κυπέλλου από 1/10/16 και επ΄ αόριστον εάν δεν εναρμονιστεί η ΕΔ/ΕΣΠΕΜ με τον αθλητικό νόμο και τον κανονισμό διαιτησίας σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.
4.Εξουσιοδωτήται το ΔΣ/ΣΥΔΠΕΜ να πραγματοποιήσει τις οποιεσδήποτε ενέργειες που σκοπό έχουν να μην πλήξουν το κύρος του Συνδέσμου και των μελών του σχετικά με τα ανωτέρω θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ