Την Κυριακή 06/03/2016  στα Γιαννιτσά πραγματοποιήθηκε η Εκλογοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.ΠΕ.Μ. με την παρουσία των 26 από τα 28 σωματεία της Ένωσης.

Αφού έγιναν οι απολογιστικές διαδικασίες και ψηφίσθηκαν από το σώμα κατόπιν έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν οι εξής :
 Δημητριάδης Πυθαγόρας
 Ακριτίδης Βασίλειος
 Κυριάκου Κωνσταντίνος
 Μοσχάς Γεώργιος
 Παφίλης Δημήτριος
 Σουλίου Σουζάνα
 Σιδερίδης Ιορδάνης

Δεν εκλέχθηκαν οι εξής :
 Πέτκος Αναστάσιος
 Εξαρχόπουλος κωνσταντίνος
 Μειχανετσίδης Παναγιώτης
 Πασπαλάς Αθανάσιος
 Σιότσου Μαρία
 Λιοσάτος Θωμάς

Αναπληρωματικοί για το Δ.Σ ψηφίσθηκαν οι εξής :
 Κατσουπάκης Αναστάσιος
 Αυλίδης Δημήτριος

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή  ψηφίσθηκαν οι εξής :
 Βλαχάβας Παναγιώτης
 Προκόβάς Μιχαήλ
 Προύσαλης Βασίλειος

Δεν εκλέχθηκαν
Τουτζιαράκης Δημήτριος

Μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και στα γραφεία της Ένωσης έγιναν οι διαδικασίες για την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το νέο Δ.Σ που προέκυψε είναι το εξής :
Πρόεδρος : Δημητριάδης Πυθαγόρας
Αντιπρόεδρος : Μοσχάς Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας : Κυριάκου Κων/νος
Ειδ. Γραμματέας : Σουλίου Σουζάνα
Ταμίας : Ακριτίδης Βασίλειος
Μέλος : Παφίλης Δημήτριος
Μέλος : Σιδερίδης Ιορδάνης