ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΑΙ Β ΟΔΒΕ ΜΕΛΩΝ ΣΥΔΠΕΜ

ΕΠΙΤΥΧΩΝΤΕΣ ΓΙΑ Α ΟΔΒΕ

ΨΑΡΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΠΟ ΣΚΥΔΡΑ

ΕΠΙΤΥΧΩΝΤΕΣ ΓΙΑ Β ΟΔΒΕ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
 
ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΤΟΤΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ/ΣΥΔΠΕΜ 

ΠΟΛΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΙΤΩΝΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ