ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΔΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2015

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  8/5/2015 : 17:00μμ – 17:30μμ Προσέλευση

                                          17:30μμ – 21:00μμ (κανονισμοί διαιτησίας)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ    9/5/2015 :  09:30πμ – 12:30μμ (κανονισμοί διαιτησίας)

                                       12:30μμ – 13:00μμ (διάλειμμα)

                                       13:00μμ – 16:30μμ (Φύλλο αγώνα)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  10/5/2015 :  10:00πμ – 13:00μμ (εξετάσεις)