Ο ΣΥΔΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με χώρους ευθύνης τους νομούς ΚΙΛΚΙΣ,ΠΕΛΛΑΣ,ΗΜΑΘΙΑΣ,
ΠΙΕΡΙΑΣ,ΣΕΡΡΩΝ,ΦΛΩΡΙΝΑΣ,ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΚΟΖΑΝΗΣ και ΓΡΕΒΕΝΩΝ,
διοργανώνει Σχολή Διαιτησίας βάση του Ν.2725/99 άρθρο 43 παρ.3),στην πόλη των 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ σε αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου οδός Χατζηδημητρίου δίπλα στο
Δημαρχείο Πέλλας,  την Παρασκευή 8/5/15 το Σάββατο 9/5/15 και την
Κυριακή 10/5/15.
Οι υποψήφιοι διαιτητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
τους,να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Ε.Ε και να μην έχουν καταδικαστεί για 
αδικήματα που σαφώς περιγράφοντε στον Ν.2725/99.
Οι υποψήφιοι διαιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ημέρα έναρξης της σχολής
Α)φωτοτυπία της ταυτότητας β)φωτοτυπία τίτλου σπουδών γ)ποινικό μητρώο
γενικής χρήσης δ) 30Ε για τα έξοδα της σχολής.
Αιτήσεις στο φαξ 2381082712 και στο email   sydpem@gmail.com
Πληροφορίες στο www.sydpem.blogspot.com 
Χρήσιμα τηλέφωνα 6974396865 cosmote,6983921203 w up,6936994952 cosmote
6974911258 cosmote,6972201718 w up.