ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ-ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με την την απόφαση 1/11-1-15 αποφασίζετε ομόφωνα η διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία του Συνδέσμου Επισήμων Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ν.Πέλλας στην Έδεσσα στις 1/3/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 με θέμματα ημερήσιας διάταξης:
1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ.
2.Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής.
3.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4.Οικονομικός απολογισμός απερχόμενου ΔΣ.
5.Διοικητικός απολογισμός.
6.Αρχαιρεσίες για την εκλογή:
Α) 7 τακτικών και 2 αναπληρωματικών για το ΔΣ.
Β) 3 τακτικών και 2 αναπληρωματικών για την Εξελεγκτική επιτροπή.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία,η ΓΣ θα επαναληφθεί την ίδια μέρα,στον ίδιο τόπο,στις 11.00,με τα ίδια θέματα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ