ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ Ε.Σ.ΠΕ.Μ.


 Έχοντας υπόψη :

    1.  Το Καταστατικό της Ε.Σ.ΠΕ.Μ.

    2.  Την από 22/05/2014 απόφαση του ΔΣ της Ε.Σ.ΠΕ.Μ.

     3.  Τον Νόμο 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3057/2002

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

τους κ.κ Αντιπροσώπους όλων των Μελών της Ε.Σ.ΠΕ.Μ., σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση το Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 και ώρα 16:00΄μ.μ, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Αιγινίου,  στo Αιγίνιο. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1.        ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

2.        ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την ίδια μέρα στον ίδιο τόπο και ώρα 17:00΄ π.μ, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης .

Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτου του αριθμού παρόντων Σωματείων.