ΠΡΟΣ ΟΔΒΕ                                          Γιαννιτσά 24/11/2013
κοιν. ΕΟΠΕ, ΚΕΔ/ΕΟΠΕ,                         αριθμ.πρωτ. 179
ΣΥΔΠΕ ΧΩΡΑΣ, ΜΕΛΗ ΣΥΔΠΕΜ

ΘΕΜΑ:ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σήμερα 24/11/13 η ΓΣ/ΣΥΔΠΕΜ αποφάσησε ομόφωνα τα εξής:

1) Να μην συμμετέχουν οι διαιτητές ΣΥΔΠΕΜ σε αγώνες διοργάνωσης
ΕΣΠΕΜ ( ανδρών- γυναικών), και ΕΟΠΕ ( Εθνικά Πρωταθλήματα)
εις ένδειξη διαμαρτυρίας διότι η ΕΣΠΕΜ αποφάσησε την διοργάνωση
επίσημων αγώνων αναπτυξιακών πρωταθλημάτων, χωρίς επίσημους
διαιτητές, γεγονός που αποτελεί κατάφορη παραβίαση
α) του Αθλητικού Νόμου 2725/99 άρθρο 43 παράγραφος 3
β) του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων
ΕΟΠΕ, άρθρο 17 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 30 παρ. 2 και 3.

2) Να προβεί το ΔΣ/ΣΥΔΠΕΜ σε όλα τ΄ απαραίτητα ένδικα μέσα ενώπιον
των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, με την ανάθεση στον 
δικηγόρο Έδεσσας Ιωάννη Οικονόμου της υπόθεσης που μας αφορά
και να καλύψει κάθε σχετική δαπάνη.

3) Να καταγγείλει την παράνομη συμπεριφορά της ΕΣΠΕΜ προς όλους
τους αρμόδιους φορείς.

4) Να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ/ΣΥΔΠΕΜ να προβεί στον τερματισμό των
κινητοποιήσεων όποτε κρίνει ότι μια τέτοια ενέργεια θα είναι προς
όφελος των μελών του Συνδέσμου.

5) Να δημοσιεύσει την παρούσα προς τον έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο της χώρας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ            ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ