Προς εν ενεργεία μέλη
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗ 
 
Το ΔΣ/ΣΥΔΠΕΜ έχοντας υπ΄όψιν το καταστατικό του, αλλά και τον 
αθλητικό νόμο 2725/99, καθώς και την συνεχή εκπαίδευση και κατάρτηση 
των μελών του διοργανώνει τη 2η Τεχνική Συγκέντωση ΕΠΟΠΤΩΝ 
την Τετάρτη 9/10/2013 και ώρα 18.00 στα γραφεία του Συνδέσμου στο 
ΔΑΚ Γιαννιτσών. 
Παρακαλούντε όλοι οι υπόχρεοι συνάδελφοι να δώσουν το παρόν. 
 
 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ         ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ