Διαδικτυακά σεμινάρια της Κ.Ε.Δ/Ε.Ο.ΠΕ. με όλους τους αξιολογημένους και μη διαιτητές

Η Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. σε συνεργασία με την τεχνική επιτροπή διαιτησίας της Ο.Δ.Β.Ε. ξεκίνησε την Τρίτη 28/4 σεμινάρια μέσω τηλεδιασκέψεων με όλους τους αξιολογημένους και μη διαιτητές όλων των επαρχιακών συνδέσμων.

Ο συνολικός αριθμός διαιτητών ανέρχεται στα 336 άτομα και έχουν χωριστεί σε 12 ομάδες, με 11 καθηγητές διαιτησίας να είναι οι συντονιστές των σεμιναρίων. Θα γίνουν 3 τηλεδιασκέψεις με κανονισμούς διαιτησίας, ένας κάθε εβδομάδα και στο τέλος οι συμμετέχοντες διαιτητές θα υποβληθούν σε ηλεκτρονικό τεστ.

Το πρώτο σεμινάριο έγινε την Τρίτη 28/4 και τα επόμενα θα γίνουν στις 5 και 12 Μαΐου. Στη πρώτη τηλεδιάσκεψη παρουσιάστηκαν καθήκοντα πρώτου διαιτητή και το πρωτόκολλο, στη δεύτερη θα απαντηθούν ερωτήσεις από την πρώτη τηλεδιάσκεψη και τα καθήκοντα το δεύτερου διαιτητή και στη τρίτη καθήκοντα γραμματείας και χειροσήμανση.

Σε δεύτερη φάση, η Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. θα πραγματοποιήσει διαδικτυακά σεμινάρια με τους συνδέσμους διαιτητών Αττικής, Πειραιά και Θεσσαλονίκης μαζί με τους παρατηρητές διαιτησίας.