ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                                                                                                   Γιαννιτσά 17/09/2019
                                                                                                   Αρ.πρωτ.:102


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο ΣΥ.Δ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με χώρους ευθύνης τους νομούς ΚΙΛΚΙΣ,ΠΕΛΛΑΣ,ΗΜΑΘΙΑΣ,
ΠΙΕΡΙΑΣ,ΦΛΩΡΙΝΑΣ,ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΚΟΖΑΝΗΣ και ΓΡΕΒΕΝΩΝ,
διοργανώνει Σχολή Διαιτησίας Bόλεϊ βάση του Ν.2725/99 άρθρο 43 παρ.3),
στην πόλη Κοίλα της Κοζάνης σε αίθουσα του CITY SPORTS CAMP Αθλητικού Κέντρου
και Αναψυχής, την Παρασκευή 01/11/19, το Σάββατο 02/11/19 και την Κυριακή
03/11/19.

Οι υποψήφιοι διαιτητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Ε.Ε και να μην έχουν καταδικαστεί για
αδικήματα που σαφώς περιγράφονται στον Ν.2725/99.

Οι υποψήφιοι διαιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ημέρα έναρξης της σχολής
Α)φωτοτυπία της ταυτότητας β)φωτοτυπία τίτλου σπουδών γ)ποινικό μητρώο
γενικής χρήσης δ) 30€ για τα έξοδα της σχολής.

Αιτήσεις στο φαξ 2382027674 και στο email sydpem@gmail.com
Πληροφορίες στο www.sydpem.blogspot.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972201718 w up και 6974396865 cosmote.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ                                    ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥΑΙΤΗΣΗ                                                     ΠΡΟΣ

ΟΝΟΜΑ :                                        ΣΥ.Δ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ :                         Παρακαλώ να κάνετε δεκτή
                    την αίτηση μου για συμμετοχή στη
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :                            Σχολή Διαιτησίας Πετοσφαίρισης που
                            διοργανώνετε στα  Κοίλα Κοζάνης 
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ :                    στις 01-02-03 Νοεμβρίου 2019. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :                           Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ
                               
ΠΟΛΗ :                                 

Τ.Κ.:   

Α.Δ.Α.Τ. :      

ΓΡΑΜ. ΓΝΩΣΕΙΣ :   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

ΚΙΝΗΤΟ : 

ΗΛ. ΤΑΧ. (e-mail) :  

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΔΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 2019

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  01/11/2019 : 16:30μμ – 17:00μμ Προσέλευση

                                          17:00μμ – 21:00μμ (κανονισμοί διαιτησίας)

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ    02/11/2019 :  09:30πμ – 12:30μμ (κανονισμοί διαιτησίας)

                                       12:30μμ – 13:00μμ (διάλειμμα)

                                       13:00μμ – 17:00μμ (Φύλλο αγώνα)

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  03/11/2019 :  10:00πμ – 13:00μμ (εξετάσεις)