ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                                                                                       Γιαννιτσά 29/05/2019
                                                                                       Αρ.πρωτ.:79
                                                             
                                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΣΥ.Δ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με χώρους ευθύνης τους νομούς ΚΙΛΚΙΣ,ΠΕΛΛΑΣ,ΗΜΑΘΙΑΣ,
ΠΙΕΡΙΑΣ,ΦΛΩΡΙΝΑΣ,ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΚΟΖΑΝΗΣ και ΓΡΕΒΕΝΩΝ,

διοργανώνει Σχολή Διαιτησίας Bόλεϊ βάση του Ν.2725/99 άρθρο 43 παρ.3),
στην πόλη Κοίλα της Κοζάνης σε αίθουσα του Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου και
Αναψυχής, την Παρασκευή 28/06/19, το Σάββατο 29/06/19 και την Κυριακή 30/06/19.

Οι υποψήφιοι διαιτητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Ε.Ε και να μην έχουν καταδικαστεί για
αδικήματα που σαφώς περιγράφονται στον Ν.2725/99.

Οι υποψήφιοι διαιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ημέρα έναρξης της σχολής
Α)φωτοτυπία της ταυτότητας β)φωτοτυπία τίτλου σπουδών γ)ποινικό μητρώο
γενικής χρήσης δ) 30€ για τα έξοδα της σχολής.

Αιτήσεις στο φαξ 2382027674 και στο email sydpem@gmail.com

Πληροφορίες στο www.sydpem.blogspot.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972201718 w up.

Για το Δ/Σ
Ο Πρόεδρος                                    Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ανέστης Σαρακινίδης                     Βασιλική Κοσκινοπούλου


                                     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΔΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                                                     ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 2019


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/06/2019 : 16:30μμ – 17:00μμ Προσέλευση
17:00μμ – 21:00μμ (κανονισμοί διαιτησίας)

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/06/2019 : 09:30πμ – 12:30μμ (κανονισμοί διαιτησίας)
12:30μμ – 13:00μμ (διάλειμμα)
13:00μμ – 17:00μμ (Φύλλο αγώνα)

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/06/2019 : 10:00πμ – 13:00μμ (εξετάσεις)

ΑΙΤΗΣΗ                                          ΠΡΟΣ

ΟΝΟΜΑ :                            ΣΥ.Δ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ :      Παρακαλώ να κάνετε δεκτή 
                            την αίτηση μου για συμμετοχή στη 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :            Σχολή Διαιτησίας Πετοσφαίρισης που 
διοργανώνετε στα  Κοίλα Κοζάνης  
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ :    στις 28-29-30 Ιουνίου 2019.  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :        Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ
                                
ΠΟΛΗ :              

Τ.Κ.:    

Α.Δ.Α.Τ. :       

ΓΡΑΜ. ΓΝΩΣΕΙΣ :    

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :   

ΚΙΝΗΤΟ :  

ΗΛ. ΤΑΧ. (e-mail) :   

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: