Σας γνωστοποιούμε την σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.Δ.ΠΕ.Μακεδονίας, όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 17ης Φεβρουαρίου 2019 και την συγκρότηση του σε σώμα: ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ: ΨΑΡΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΜΕΛΟΣ: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ