Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε συνεργασία με την Ε.Π.Σ. 

ΠΕΛΛΑΣ, αποφάσισε την λειτουργία σχολής υποψηφίων προπονητών ποδοσφαίρου 

κατηγορίας UEFA C στην Έδεσσα, από 25-6-2018 ως 7-7-2018.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να την παρακολουθήσουν να 

καταθέσουν στην γραμματεία της Ε.Π.Σ. Πέλλας μέχρι τη Πέμπτη 31/5/2018 τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C΄

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Ένωσης Πέλλας που συνδιοργανώνει τη σχολή.
2. Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά).
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών.
4. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών.
5. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών.
6. Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις.
7. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον.
8. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
9. Παράβολο συμμετοχής 500 €

Συνημμένα θα βρείτε στην σελίδα μας epspellas.gr, την αίτηση ενδιαφέροντος και την Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ και στο τηλ. 2381023488.