Σας γνωρίζουμε τις αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ένωσής μας της 29-1-2018.

-Βάσει των διατάξεων του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., επιβάλλει στο σωματείο Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ, ποινή έγγραφης επίπληξης, για όσα σε βάρος του αναγράφονται στις παρατηρήσεις του Φύλλο Αγώνος του διαιτητή του αγώνα τις 7-1-2018, μεταξύ των ομάδων Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ.
-Βάσει των διατάξεων του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., επιβάλλει στο σωματείο Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ, ποινή έγγραφης επίπληξης, για όσα σε βάρος του αναγράφονται στις παρατηρήσεις του Φύλλο Αγώνος του διαιτητή του αγώνα τις 7-1-2018, μεταξύ των ομάδων Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ-ΣΚΥΔΡΑ 2000.
-Βάσει των διατάξεων του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., επιβάλλει στον εκπρόσωπο του σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ κ. ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ Γ., ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους από κάθε επίσημο αγώνα πρωταθλήματος ή κυπέλλου του σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ, για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών, για όσα σε βάρος του αναγράφονται στις παρατηρήσεις του Φύλλο Αγώνος του διαιτητή του αγώνα τις 14-1-2018, μεταξύ των ομάδων ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ-ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ.
Η έναρξη της ποινή 30-1-2018 και λήξη 13-2-2018.