Στις 28/12/2017 η κλήρωση του αυτοκινήτου


Διευκρινείζεται απο την επιτροπή λαχειοφόρου αγοράς της ΕΠΣ Πέλλλας ότι ο τυχερός αριθμός που θα κερδίσει το αυτοκίνητο SUZUKI CELEERIO 1.0Lt θα προέλθει απο την τελευταία κλήρωση του 2017 του λαϊκού λαχείου που θα πραγματοποιηθεί την 28/12/2017 ημέρα Πέμπτη και όχι απο την 2η ειδική κλήρωση του λαϊκού λαχείου της 26/12/2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από την Αρμόδια Επιτροπή της λαχειοφόρου αγοράς της ΕΠΣ Πέλλας , εν όψει της κλήρωσης που είναι προγραμματισμένη για της 26-12-2017 , γίνεται γνωστό ότι εκδόθηκαν και διατέθηκαν στα σωματεία μέλη μας 80.000 λαχεία όσα και οι αριθμοί του λαϊκού λαχείου .
Από τα παραπάνω διατεθέντα λαχεία , πουλήθηκαν από τα σωματεία – μέλη μας  52.718 ( πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια δέκα οκτώ ) λαχεία και έμειναν αδιάθετα  27.282 ( είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα δύο ).  
Από την καταμέτρηση που έγινε από την αρμόδια επιτροπή σας γνωστοποιούμε τους αριθμούς των αδιαθέτων  λαχείων προς ενημέρωσή σας : 
23501-24000 76001-77000 49101-49150
24001-24501 77001-78000 79303-79350
27001-27350 26401-26450 68551-68650
27851-28000 59701-59750 68751-68800
28001-29000 21151-21200
29001-30000 03851-03950
32001-32950 05501-05600
33001-33800 05701-05750
34001-34050 00001-00050
34501-35000 00251-00300
37001-38000 23401-23450
38001-38500 48501-48550
39001-39500 03461-03500
40001-41000 25566-25572
41001-42000 25575-25600
44001-45000 03208-03250
45001-46000 03361-03400
50001-51000 23151-23350
51001-52000 23001-23050
54001-55000 25001-25050
55001-56000 25601-25700
56001-56650 22951-23000
57151-57300 31451-31500
60001-61000 31650-31700
61001-62000 59501-59600
64001-64650 79001-79100
65301-66000 53701-53800
66001-67000 73551-73650
67001-68000 73251-73300
70001-70350 68751-68900
70651-71000 53901-54000
71001-71300 48351-48400