ΣΑΒΒΑΤΟ 7-10-2017
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 16.00
ΜΑΝΔΑΛΟ ΚΑΛΗ Α1
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΙΛΤΣΗΣ ΜΙΛΤΣΗΣ ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ

ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 16.00
ΕΛΠΙΔΑ Ε ΥΔΡΑΙΑ Α1ος
ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΗΤΩΝΑΣ

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 16.00
ΡΙΖΑΡΙ ΚΕΡΑΣΙΑ Α1ος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΛΙΟΝΤΑΣ ΡΟΔΙΝΤΣΗΣ

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 16.00
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ ΦΟΥΣΤΑΝΗ Α1ος
ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ  Δ.

ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 16.00
ΕΘΝΙΚΟΣ Α ΑΡΝΙΣΣΑ Α1ος
ΖΓΟΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ

ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ 16.00
ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ Α1ος
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 16.00
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ Α2ος
ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ  Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΑΞΟΥ 16.00
ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ Α2ος Τ
ΡΥΨΙΑΝΗΣ ΣΗΠΑΚΗΣ  Γ. ΔΙΝΑΚΗΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 16.00
ΔΑΜΙΑΝΟ ΠΟΝΤΙΑΚΗ Ν ΚΒ Α2ος
ΒΑΜΒΑΚΑΣ  Φ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ  Κ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8-10-2017

Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 16.00
Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ Α1
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΖΓΟΥΡΟΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΕΛΛΑΣ 16.00
ΠΕΛΛΑ ΑΨΑΛΟΣ Α1
ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ ΑΛΑΤΖΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΟΝΤΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 16.00
ΣΩΣΑΝΔΡΑ ΕΘΝΙΚΟΣ Γ Α1
ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ ΣΙΠΚΑΣ  Ι. ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΜΠΙΝΟΣ

ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 16.00
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΑ Α1
ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ  Ν. ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 16.00
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ Α1
ΓΙΑΓΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ ΤΣΑΛΓΙΝΗ  Χ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 16.00
ΜΕΛΙΣΣΙ ΠΡΟΜΑΧΟΙ Α1
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΡΕΣΤΗΣ ΠΙΛΤΣΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ

ΓΑΡΕΦΙΟΥ 16.00
ΓΑΡΕΦΙ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ Α1ος
ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΣΙΩΝΗ  Μ.

ΟΡΜΑΣ 16.00
ΟΡΜΑ ΝΗΣΙ Α1ος
ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 16.00
ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ Α2ος
ΒΑΜΒΑΚΑΣ  Φ. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΣΙΩΝΗΣ  Β.

ΑΘΥΡΩΝ 16.00
ΑΘΥΡΑ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ Α2ος
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ  Σ. ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ

ΔΡΟΣΕΡΟΥ 16.00
ΔΡΟΣΕΡΟ ΑΡΣΕΝΙ Α2ος
ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΛΛΙΟΣ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 16.00
ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ ΛΙΠΑΡΟ Α2ος
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΜΙΣΚΟΣ ΜΠΑΛΛΗΣ