Δηλώσεις Μελίσσι για την άνοδο (Φάβας) αρχηγός της ομάδας μιλάει για την άνοδο της ομάδος στην Α´1