Η κλήρωση του πρωταθλήματος της Α κατηγορίας 1ου ομίλου ΕΠΣ Πέλλας της αγωνιστικής περιόδου 2015-16.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1οςΟΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ             ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
    ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ             ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ             ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
    ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ             ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
    ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ             ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
    ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ             ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
    ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ             ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

2η αγωνιστική
    ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ             ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
    ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ             ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ             ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ             ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ             ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ             ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

3η αγωνιστική
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ             ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ             ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
    ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ             ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
    ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ             ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
    ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ             ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
    ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ             ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ             ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ

4η αγωνιστική
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ             ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
    ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ             ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ             ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
    ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ             ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ             ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ             ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ

5η αγωνιστική
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ             ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
    ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
    ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ             ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
    ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ             ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
    ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ             ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ             ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ             ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ

6η αγωνιστική
    ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ             ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ             ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
    ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ             ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
    ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ             ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ             ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
    ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ             ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ

7η αγωνιστική
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ             ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
    ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ             ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
    ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ             ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ             ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ             ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ             ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

8η αγωνιστική
    ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ             ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
    ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ             ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
    ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ             ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ             ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
    ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ             ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
    ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ             ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ

9η αγωνιστική
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ             ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ             ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ             ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ             ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ             ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
    ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ             ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

10η αγωνιστική
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ             ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
    ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ             ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
    ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ             ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
    ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ             ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ             ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
    ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ             ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

11η αγωνιστική
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ             ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ             ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ             ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
    ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ             ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ             ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
    ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ             ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
    ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

12η αγωνιστική
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ             ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ             ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
    ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ             ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
    ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ             ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
    ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ             ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
    ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

13η αγωνιστική
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ             ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
    ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ             ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ             ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
    ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ             ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
    ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ             ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ             ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
    ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ             ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

14η αγωνιστική
    ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ             ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ             ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ             ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
    ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
    ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ             ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
    ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ             ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

15η αγωνιστική
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ             ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
    ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ             ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
    ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ             ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ             ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
    ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ             ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
    ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ             ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
    ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ             ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

       
16η αγωνιστική
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ             ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ             ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ             ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ             ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
    ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ             ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

17η αγωνιστική
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ             ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
    ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ             ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
    ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ             ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
    ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ             ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
    ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ             ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
    ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ             ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
    ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ             ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ

18η αγωνιστική
    ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ             ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
    ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ             ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ             ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ             ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ             ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ

19η αγωνιστική
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
    ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ             ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
    ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ             ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
    ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ             ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
    ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ             ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ             ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ             ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ

20η αγωνιστική
    ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ             ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
    ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ             ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
    ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ             ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ             ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
    ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ             ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ             ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ

21η αγωνιστική
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ             ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
    ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ             ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
    ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
    ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ             ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ             ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ             ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ             ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ

22η αγωνιστική
    ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ             ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
    ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ             ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ             ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
    ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ             ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
    ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ             ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ             ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ

23η αγωνιστική
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ             ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
    ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ             ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ             ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ             ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ             ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
    ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ             ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

24η αγωνιστική
    ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ             ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
    ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ             ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
    ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ             ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
    ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ             ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ             ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
    ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ             ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

25η αγωνιστική
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ             ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ             ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ             ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ             ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
    ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ             ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
    ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ             ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

26η αγωνιστική
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ             ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
    ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ             ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
    ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ             ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
    ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ             ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
    ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ             ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ             ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

27η αγωνιστική
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ             ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ             ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
    ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ             ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ             ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
    ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ             ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
    ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ             ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ             ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

28η αγωνιστική
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ             ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ             ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
    ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ             ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
    ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ             ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
    ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
    ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ             ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

29η αγωνιστική
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ             ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ             ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
    ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ             ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
    ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ             ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
    Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ             ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
    ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ             ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
    ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ             ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

30η αγωνιστική
    ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ             ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ             ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ             ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ             Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ             ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
    ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ             ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
    ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ             ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ