Α´ κατηγορία Πέλλας
τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

1ος όμιλος
Βορεινό-Νησί    0-2

Υδραία-Φούστανη        0-2

Λυκόστομο-Λουτράκι   3-2

Παναγίτσα-Ένωση Τσάκων    0-2

Ίδα-        Πρόμαχοι        2-1

Γαρέφι    14        Κερασιά         4-0

Άρνισσα 15        Δωροθέα       5-2

Όρμα                                          
Βαθμολογία 8η αγωνιστική

1  Νησί                           20        7          21

---------------------------------------------------

2  Λουτράκι                    18        8          16

----------------------------------------------------------

3  Πρόμαχοι                   18        8          15

4  Ένωση Τσάκων        11        9          13

5  Φούστανη                  10        14        13

6  Κερασιά                     20        15        11

7  Βορεινό                      16        12        10

8  Άρνισσα                     17        19        10

9  Δωροθέα                   14        19        9

10 Ίδα                             13        13        8

11 Όρμα                         7          8          8

12 Λυκόστομο               9          18        7

------------------------------------------------------

13 Γαρέφι                       19        16        5

---------------------------------------------------

14 Παναγίτσα                11        22        4

15Υδραία                       5          20        4Υπολείπεται Κερασιά-Όρμα


2ος όμιλος
Καλή-Αρσένι                              2-1

Άθυρα-Ν.Μυλότοπος               0-1

Πρ. Ηλίας-Εσώβαλτα               0-2

Αξός-Αμπελιές                          0-2

Πενταπλάτανος-Σταυρ             2-1

Μαυροβούνι-Αραβησσός        0-2

Καρυώτισσα-Π.Μυλότοπος    1-1

                                       Βαθμολογία 8η αγωνιστική                                         

1  Π.Μυλότοπος            19        6          20

---------------------------------------------------

2  Αμπελιές                    25        5          19

-----------------------------------------------------

3  Ν.Μυλότοπος            19        8          19

4  Μελίσσι                      18        8          19

5  Παλαίφυτο                 13        9          16

6  Σταυροδρόμι             17        10        15

7  Πενταπλάτανος         17        11        13

8  Μαυροβούνι              12        10        12

9  Αρσένι                        14        13        10

10 Αραβησσός              13        15        10

11 Αξός                          9          12        9

12 Καρυώτισσα               7          15        7

13 Καλή                          9          24        7

-------------------------------------------------

14 Εσώβαλτα                8          23        6

-------------------------------------------------

15 Άθυρα                       5          20        3

16 Πρ. Ηλίας                 3          19        1