Το πρόγραμα του Α΄Ομίλου της Α κατηγορίας

1η αγωνιστική-16η
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ -ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ -Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ -ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ -ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ -ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
    ΑΣ ΑΓΡΑ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΙΔΑΣ
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ -ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ

2η αγωνιστική-17η
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ    -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ -ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
    Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
    ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ -ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
    ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ -ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
    ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -ΑΣ ΑΓΡΑ
    ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ -ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΙΔΑΣ -ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

3η αγωνιστική- 18η
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ -ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ -ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ -ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ -Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
    ΑΣ ΑΓΡΑ -ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ
    ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ -ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ -ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
    ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΙΔΑΣ

4η αγωνιστική-19η
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ -ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ    -ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
    ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ -ΑΣ ΑΓΡΑ
    Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ -ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
    ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ -ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
    ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΙΔΑΣ
    ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

5η αγωνιστική-20η
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ -ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
    ΑΣ ΑΓΡΑ       -ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
    ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ -ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ -ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΙΔΑΣ -Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
    ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ -ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ
    ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ -ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

6η αγωνιστική-21η
    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ -ΑΣ ΑΓΡΑ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ -ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ -ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΙΔΑΣ
    ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
    Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
    ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ -ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ

7η αγωνιστική-22η
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ -ΑΣ ΑΓΡΑ
    ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ -ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ -ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΙΔΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
    ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ -ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
    ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
    ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ -ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
    Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ -ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ

8η αγωνιστική-23η
    ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    ΑΣ ΑΓΡΑ -ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΙΔΑΣ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ -ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ -ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ -ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ
    ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ -Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

9η αγωνιστική-24η
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ -ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΙΔΑΣ -ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
    ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ -ΑΣ ΑΓΡΑ
    ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
    ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ -ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
    ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
    Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ -ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
    ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ -ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ

10η αγωνιστική-25η
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΙΔΑΣ -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
    ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ -ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
    ΑΣ ΑΓΡΑ -ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ
    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ -ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ -Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ -ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ -ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ

11η αγωνιστική-26η
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
    ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΙΔΑΣ
    ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ -ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
    ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ -ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
    Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ -ΑΣ ΑΓΡΑ
    ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ -ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ -ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ

12η αγωνιστική-27η
    ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ -ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΙΔΑΣ -ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ -Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
    ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ -ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
    ΑΣ ΑΓΡΑ -ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ -ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ

13η αγωνιστική -28η
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ -ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ
    ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ -ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
    Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
    ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΙΔΑΣ
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ -ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ-ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ -ΑΣ ΑΓΡΑ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ -ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ

14η αγωνιστική- 29η
    ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
    ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ -Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
    ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
    ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ -ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΙΔΑΣ -ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
    ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
    ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ -ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
    ΑΣ ΑΓΡΑ -ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ

15η αγωνιστική-30η
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ -Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
    ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ -ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ
    ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ -ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ
    ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ     -ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
    ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΙΔΑΣ
    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ -ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
    ΑΣ ΑΓΡΑ -ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ

Το πρόγραμμα του 2ου ομίλου της Α Κατηγορίας

1η αγωνιστική- 16η
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
    ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ -ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ -ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
    ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ -ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
    ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
    ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ -ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
    ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ -ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

2η αγωνιστική -17η
    ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
    ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
    ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ -ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
    ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ -ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
    ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ -ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
    ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ -ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

3η αγωνιστική-18η
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ   -ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ
    ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
    ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ -ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
    ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ    -ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
    ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ   -ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ -ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

4η αγωνιστική-19η
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ   -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ -ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
    ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ -ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
    ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ -ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ -ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
    ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ -ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
    ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ -ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
    ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ

5η αγωνιστική-20η
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
    ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ
    ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ
    ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ -ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
    ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ -ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
    ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ -ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

6η αγωνιστική-21η
    ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
    ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ -ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ   -ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ -ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
    ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ -ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
    ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
    ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ -ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

7η αγωνιστική-22η
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
    ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
    ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ   -ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
    ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ
    ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ -ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ
    ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ -ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ -ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ

8η αγωνιστική-23η
    ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
    ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ -ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
    ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ -ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
    ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ   -ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ -ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
    ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ -ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
    ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

9η αγωνιστική-24η
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
    ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ -ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ -ΑΠΟΛΛΩΝ
    ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ -ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
    ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ -ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
    ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ
    ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ -ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ

10η αγωνιστική-25η
    ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
    ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
    ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ -ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
    ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ -ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
    ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ -ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ -ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ

11η αγωνιστική-26η
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
    ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
    ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ -ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
    ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ -ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
    ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ -ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
    ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ -ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ

12η αγωνιστική27η
    ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ -ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
    ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ -ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
    ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ   -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
    ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ -ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ
    ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ
    ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ

13η αγωνιστική-28η
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
    ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
    ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ -ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
    ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ -ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ -ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ   -ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
    ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ -ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ

14η αγωνιστική-29η
    ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
    ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
    ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ -ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ -ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ
    ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ
    ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ   -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
    ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
    ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ -ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ

15η αγωνιστική-30η
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
    ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ -ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
    ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ -ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
    ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ -ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
    Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ -Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
    ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ -ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
    ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ -ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ -ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ