Επανερχόμαστε σε ένα θέμα όπου είχαμε ασχοληθεί και παλαιότερα, για τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ Αραβησσού.
Το έργο κατασκευής της νέας πτέρυγας είχε χρηματοδοτηθεί έναντι των 50000€ για την αποπεράτωση.
Μετά από τόσα χρόνια τα αποδυτήρια βρίσκονται σε ημιτελή κατάσταση και κανένας δεν γνωρίζει αν το έργο θα ολοκληρωθεί και πότε.
Εμείς επαναφέρουμε το θέμα στον υπεύθυνο του Αθλητισμού για τον Δήμο Πέλλας και περιμένουμε την απάντησή για την μη ολοκλήρωση του έργου.

matiespellas: Ανέστης Σαρακινίδης