Μαυρoβούνι -   Κρύα Βρύση 1-1 για το πρωτάθλημα της Α´1 Πέλλας αρχείο www.matiespellas.gr, κάμερα Π. Σαρακινίδης