ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ 0-4 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Νασιόπουλος Κουτίδης σε δηλώσεις μετά τον αγώνα