Πέλλα - Μελίσσι: Δηλώσεις Γιάννη Γυριχίδη στον Γιάννη Μιγγα.
ευχαριστουμε τον Π. Κανό για το βίντεο