Ο πίνακας των σκορερ της Α´1 πέλλας 
20 ΓΚΟΛ Καραδήμος (Μάνδαλο)
18 γκολ Γκέσιος (Σαρακηνοί)
14 γκολ: Πολατίδης (Αξός)
12 γκολ: Μπρατζούδης (Πέλλα)
11 γκολ: Ελευθεριάδης (Εθνικός)
10 γκολ Καραγιαννιδης (Σωσάνδρα)
9γκολ: Χατζηστεφάνου "(Εθνικός Γ.)