Το Σάββατο στην Αρενα θα γίνει ο ετήσιος χορός του Άρη Αμπελιών.