15 γκολ; Γκέσιος Σαρακηνοί
11 γκολ: Καραδήμος Μ΄´ανδαλο
10 γκολ: Πολατίδης Αξός
6 γκολ Χατζηστεφάνου (Εθνικός Γ), Ελευθεριάδης Εθνικός), Αναστασιάδης (Μάνδαλο), Μπρατσουδης (Πέλλα), Καραγιαννιδης (Σωσανδρα)
5 γκολ: Γουστέρης (Πελλα), Κίτσας (Σαρακηνοί),Τσουρτζος (Μάνδαλο)