ΣΚΟΡΕΡ Α´1ΠΕΛΛΑΣ
9 γκολ:
Γκέσιος (Σαρακηνοί)
8 γκολ
Πολατίδης (Αξός) 

7 γκολ
Καραδήμος (Μάνδαλο)
6 γκολ

Μπρατσούδης (Πέλλα)

5 Γκολ
Γουστέρης (Πέλλα)
Αναστασιάδης (Μάνδαλο)
4 γκολ
Κοτζαμανώλης (Πρόμαχοι)
Τσιμτσιρίδης (Πρόμαχοι)
Καπουσούζης (Μελίσσι)
κίτσας (Σαρακηνοί)

Στοιχεία  για την κατάταξη του πίνακα σκορερ παίρνουμε  και απο αρκετά παιχνίδια από το pellasport