ΣΚΟΡΕΡ Α´1ΠΕΛΛΑΣ
8 γκολ
Πολατίδης (Αξός) φώτο
Γκέσιος (Σαρακηνοί)

6 γκολ
Καραδήμος (Μάνδαλο)
Μπρατσούδης (Πέλλα)
5 Γκολ
Αναστασιάδης (Μάνδαλο)
4 γκολ
Κοτζαμανώλης (Πρόμαχοι)
3 γκολ
Παπαδόπουλος (Σαρακηνοί)
Μπουράκης (Πέλλα)
Γουστέρης (Πέλλα)
Νάνος Γ (Πρόμαχοι)
Τσιμτσιρίδης (Πρόμαχοι)
Ρίτε (Καλή)
Κουλούδης (Αμπελειές)

Στοιχεία  για την κατάταξη του πίνακα σκορερ παίρνουμε  και απο αρκετά παιχνίδια από το pellasport