Δηλώσεις από το παιχνίδι Μελιτέας- Α.Σ.Γιαννιτσά
Από τους 2 προπονητές