Συνεδρίαση Δ.Σ.

     Συνεδριάζει  την Τρίτη 04/09/2012 και ώρα 16.00’ το  Δ.Σ. της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ - FOOTBALL LEAGUE 2 ΟΠΑΠ , με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
 
1.- Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα.
 
2.- Εκλογή Προέδρου Δ.Σ..
 
3.- Εκλογή Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρων.
 
4.- Διάφορα Θέματα