Πραγματοποιείται,  την Παρασκευή 17-8-2012 και ώρα 14 :00, Έκτακτη Γενική Συνέλευση της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ, με Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:
     Απόφαση σχετ. με το από 7-8-2012 έγγραφο της ΕΠΟ με αριθμ. Πρωτ. 23253/2012 , που αφορά τις ομάδες ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΚΑΒΑΛΑ – ΗΡΑΚΛΗΣ.