Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε συνεργασία με την Ε.Π.Σ. 

ΠΕΛΛΑΣ, αποφάσισε την λειτουργία σχολής υποψηφίων προπονητών ποδοσφαίρου 

κατηγορίας UEFA B (1η Φάση ) στην Έδεσσα, από 6-5-2019 ως 12-5-2019.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να την παρακολουθήσουν να 

καταθέσουν στην γραμματεία της Ε.Π.Σ. Πέλλας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA Β΄

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΣ που συνδιοργανώνει τη σχολή
2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
6.Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης UEFA C
7.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
8.Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε αναγνωρισμένο σωματείο (προαιρετικά)
9.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον
10. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)
11. Παράβολο 400 Ε . Η καταβολή του παραβόλου πραγματοποιείται στον αριθμό λογαριασμού 5253-015614-025 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ της ΕΠΣ Πέλλας.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΩΣ 12-4-2019


Σας γνωρίζουμε ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας της Δήλωσης ενδιαφέροντος των υποψηφίων προπονητών.
Συνημμένα θα βρείτε στην σελίδα μας epspellas.gr, την αίτηση ενδιαφέροντος και την Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ και στο τηλ. 2381023488.

ΕΝΩΣΗ ΠΕΛΛΑΣ