Ο Σταύρος Τριτσώνης αναμένεται να πάρει την θέση του Κύρου Βασσάρα ως υπεύθυνος ανάπτυξης της διαιτησίας.


 
Αλλαγές στον χώρο της διαιτησίας. Ο Σταύρος Τριτσώνης αναμένεται να γίνει ο νέος υπεύθυνος ανάπτυξης της διαιτησίας στην θέση του Κύρου Βασσάεα. Και αυτό γιατί αναμένεται να γίνει τροποποίηση στον κανονισμό που θα αναφέρει ότι πρέπει να είναι μέλος της ΚΕΔ όποιος κατέχει το συγκεκριμένο πόστο.

Παράλληλα, η θητεία του Κύρου Βασσάρα ολοκληρώνεται, αφού ήδη είναι αχριδιαιτητής στην Ρουμανία και δεν μπορεί να βρίσκεται και στην ελληνική επιτροπή διαιτησίας.