Φώτο πλήρης ομάδα της Αναγέννησης του 1990-91 σε αρχείο Γ. Χατζηχρήστος www.matiespellas.g