Δευτέρα 28 Αυγούστου 5μ.μ. Η Έναρξη Tμημάτων Υποδομής της Αναγέννησης

Tοποθεσία: Πλατανότοπος Γηπεδάκια

Eπικοινωνια :

τηλ.: 6971816046 , 6987031614