Στις  10-2-2013 , ημέρα  Κυριακή  και  ώρα  19.00 , στο  κέντρο  ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ , στην  Έδεσσα , θα  πραγματοποιηθεί  η  ετήσια  κοπή  Βασιλόπιτας  του  Συνδέσμου. Καλούνται  όλα  τα  μέλη  που  υπέβαλαν  δήλωση  προσφοράς  υπηρεσιών  2012-2013  να  παρευρεθούν  στην  εκδήλωση  του  Συνδέσμου.

 

         Κατά  το  χρονικό  διάστημα  από  2/5/2013  έως  12-5-2013  θα  πραγματοποιηθεί  10ήμερη  εκδρομή  του  Συνδέσμου  με  προορισμό  τον  Πόντο , με  το  πρακτορείο  ταξιδίων  ΑΦΟΙ  ΠΕΡΠΕΡΙΔΗ  Ο.Ε. Η  συμμετοχή  είναι  620  ευρώ  κατ’  άτομο  και  περιλαμβάνει  ημιδιατροφή  και  ξενοδοχεία  4*. Για  τους  διαιτητές – μέλη  η  συμμετοχή  είναι  400  ευρώ. Το  πρόγραμμα  της  εκδρομής  μπορεί  , όποιος  επιθυμεί  να  το  διαβάσει , να  ανατρέξει  στην  ιστοσελίδα  του  Συνδέσμου   www.sdp-pellas.gr. Όσοι  επιθυμούν  να  συμμετέχουν  στην  εκδρομή  θα  πρέπει  να  επικοινωνήσουν  με  το  κιν. 6974911258  Δαμιανός  Καρακελίδης  μέχρι  τις  15-3-2013 , οπότε  και  θα  προκαταβάλουν  το  ποσό  των  200  ευρώ , ενώ  η  εξόφληση  θα  γίνει  μέχρι  τις  12-4-2013.

 

         Υπενθυμίζουμε  στα  μέλη  μας  ότι  στις  1-2-2013 , ώρα  18.00 , στα  γραφεία  του  Συνδέσμου ,  θα  πραγματοποιηθεί  η  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  του  Συνδέσμου  με  βασικά  θέματα  τον  Απολογισμό  εσόδων-εξόδων  2012  και  Προϋπολογισμό  εσόδων-εξόδων  2013 , πρόσκληση  η  οποία  έχει  ήδη  δημοσιευθεί. Καλούνται  όλοι  οι  διαιτητές-μέλη  που  υπέβαλαν  δήλωση  προσφοράς  υπηρεσιών  2012-2013  να  συμμετέχουν  στις  εργασίες  της  Γ.Σ.

 

                                             Για  το  Σύνδεσμο

                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο  Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ  ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ                        ΧΑΡΙΤΩΝ  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ