Μέχρι τις 25/9 οι υποψηφιότητες

Ενόψει της έκτακτης (αρχαιρεσιακής) γενικής συνέλευσης των Ενώσεων–Μελών της Ε.Π.Ο. (Σάββατο 6-10-2012, ώρα 10:30 π.μ. Αθήνα, Metropolitan Hotel) και με βάση το καταστατικό της Ομοσπονδίας, εκδόθηκε από την ΕΠΟ διευκρινιστική εγκύκλιος (υπ´ αριθμόν 1) στην οποία διευκρινίζονται τα εξής:
1. Υπόδειξη Υποψηφίων/Προτάσεις Ε.Π.Σ.
Η υπόδειξη υποψηφίων για τις θέσεις α. του Προέδρου Δ.Σ. Ε.Π.Ο. και β. των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. γίνονται με βάση το άρθρο 9, παράγραφοι 2α.2β,2γ του Παραρτήματος Γ του Καταστατικού της ΕΠΟ «Κανόνες Διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Π.Ο.» που αναφέρουν ότι:
Α. Για την εκλογή του Προέδρου του Δ.Σ. κάθε Ένωση–Μέλος, πλην των επαγγελματικών ενώσεων, μπορεί να υποδεικνύει έναν (1) υποψήφιο. Για την ανακήρυξη ως υποψηφίου προέδρου απαιτείται υπόδειξη από οκτώ (8) τουλάχιστον ενώσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υπόδειξη οκτώ (8) τουλάχιστον ενώσεων για δύο (2) υποψηφίους ως υποψήφιοι ανακηρύσσονται οι δύο (2) πρώτοι με τον μεγαλύτερο αριθμό υποδείξεων.
Β. : Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο. κάθε Ένωση–Μέλος, πλην των Επαγγελματικών Ενώσεων, μπορεί να υποδεικνύει έναν (1), τουλάχιστον, υποψήφιο ως τακτικό και έναν (1), τουλάχιστον, ως αναπληρωματικό.
Γ: Κάθε Ένωση-Μέλος δύναται ελεύθερα να προτείνει γυναίκες ως υποψηφίους που θα εκλέγονται με τους ίδιους όρους που εκλέγονται οι άνδρες.
2. Υπόδειξη και Δικαιολογητικά Υποψηφίων:
Η υπόδειξη μπορεί να γίνει μέχρι και τις 25.09.2012, ημέρα Τρίτη, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Παραρτήματος Γ του Καταστατικού της Ε.Π.Ο., το οποίο αναφέρει ότι «Η υπόδειξη υποψηφίων γίνεται από τις Ενώσεις–Μέλη εγγράφως δέκα (10), τουλάχιστον, μέρες πριν την συνερχόμενη, για την εκλογή της Διοικήσεως, Γενική Συνέλευση. Ταυτόχρονα με την υπόδειξη κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του Παραρτήματος Α΄ του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού».
3. Ανακήρυξη Υποψηφίων:
Η ανακήρυξη, από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., των υποψηφίων, που έχουν υποδειχθεί από τις Ε.Π.Σ.–Μέλη της Ε.Π.Ο. γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 4 του Παραρτήματος Γ του Καταστατικού της Ε.Π.Ο., το οποίο αναφέρει ότι «Η Διοίκηση της Ε.Π.Ο. ανακηρύσσει τους υποψήφιους προς εκλογή, πέντε (5), τουλάχιστον, μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση…».
4. Αντιπρόσωποι Ε.Π.Σ.:
Ο καθορισμός των αντιπροσώπων των Ε.Π.Σ. για τη Γενική Συνέλευση γίνεται, με βάση το άρθρο 21,παρ. 2 του Καταστατικού, το οποίο αναφέρει ότι «Τακτικός αντιπρόσωπος είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο δε αναπληρωματικός ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου, ο πρόεδρος ορίζει τον τακτικό αντιπρόσωπο. Οι οριζόμενοι σε κάθε περίπτωση είναι μέλη του Δ.Σ.».
5. Αντιπρόσωποι Ε.Π.Σ. /Μέλη Δ.Σ. Ε.Π.Ο.:
Ειδικά για την παρούσα αρχαιρεσιακή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αντιπρόσωποι των Ε.Π.Σ. δύνανται να είναι και μέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., που είναι και Πρόεδροι Ε.Π.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 , παράγραφος 8 του Παραρτήματος Γ του Καταστατικού της Ε.Π.Ο., το οποίο αναφέρει ότι, ειδικά και μόνο για την εκλογή του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. οι πρόεδροι των Ενώσεων που είναι μέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. δύνανται να είναι αντιπρόσωποι των ενώσεών τους.
6. Νομιμοποίηση Αντιπροσώπων:
Η νομιμοποίηση των αντιπροσώπων γίνεται μέχρι την Τρίτη 2-10-2012, σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 3 του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. το οποίο αναφέρει ότι «Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. το αργότερο προ τριών ημερών, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου της αντιπροσωπευομένης Ένωσης–Μέλους».

Γιώργος Σαρρής: Παραιτήθηκε από την ΚΕΔ και πάει για πρόεδρος
 
Την παραίτησή του από την ΚΕΔ όπου ήταν πρόεδρος και την υποψηφιότητά του στις εκλογές της ΕΠΟ, για να γίνει πρόεδρος, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του ο Γιώργος Σαρρής. Αναλυτικά σε αυτή αναφέρει:
«Μετά τη γνωστοποίηση του απερχόμενου προέδρου Σοφοκλή Πιλάβιου, ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές της 6ης Οκτωβρίου 2012, επιθυμώ να ανακοινώσω στις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων, την απόφασή μου να διεκδικήσω την προεδρία του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο..
Η απόφασή μου αυτή, απόρροια της ιδιαίτερης τιμής στο πρόσωπό μου εκ μέρους μεγάλου αριθμού Ενώσεων-Μελών της Ομοσπονδίας, οι οποίες με παρότρυναν να θέσω υποψηφιότητα, με οδηγεί για λόγους δεοντολογίας και αξιοπιστίας, στην υποβολή της παραιτήσεώς μου από την προεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.
Δεσμεύομαι προς τις Ε.Π.Σ. μέλη της Ε.Π.Ο., οι οποίες αποτελούν στο σύνολό τους το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ότι θα τιμήσω με τη συμπεριφορά μου, τόσο πριν, όσο μετά τη διεξαγωγή των εκλογών, όλους όσοι αποτελούν κομμάτι του αθλήματός μας και θα υπερασπιστώ το δικαίωμα όλων, είτε συμφωνώ, είτε διαφωνώ, να εκφράζουν με ευπρέπεια και αξιοπρέπεια τις απόψεις τους.
Η ενότητα του ποδοσφαίρου στο σύνολό του, για την πρόοδο, ανάπτυξη και ευημερία του, αποτελεί προσωπικό στοίχημα, το οποίο με την αμέριστη συμπαράσταση όλων των Ε.Π.Σ. σκοπεύω να κερδίσω.
Γιώργος Σαρρής
Πρόεδρος Ε.Π.Σ. Χίου»


Χρήστος Σάββας: «30 έτη γυαλίζουν τα παπούτσια των προέδρων της ΕΠΟ»

Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κοζάνης και μέχρι πρότινος αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ, Χρήστος Σάββας, με αφορμή τη συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρος της ΚΕΔ και υποψήφιο πρόεδρο της ΕΠΟ, Γιώργο Σαρρή, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
 «Επειδή τις τελευταίες μέρες κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις δηλώσεις μου για τις αξιολογήσεις των διαιτητών που έκανα στις 14 Αυγούστου, δηλώνω τα εξής:
Μετά τις ικανοποιητικές, μπορώ να πω, διευκρινήσεις που μου έδωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Γιώργος Σαρρής . διαπίστωσα ότι οι ενορχηστρωτές της παρωδίας των αξιολογήσεων ήταν αυτοί που λυμαίνονται τον χώρο του ποδοσφαίρου τα τελευταία 30 χρόνια γυαλίζοντας τα παπούτσια του εκάστοτε προέδρου της ΕΠΟ. Όσον αφορά τις εκλογές της ΕΠΟ ανακοινώνω την υποστήριξή μου στην υποψηφιότητα του Βασίλη Γκαγκάτση».

Θ. Σ.