ΠΡΟΣ   ΤΟΝ  ΑΘΛΗΤΙΚΟ  ΤΥΠΟ
 
         Με  μεγάλη  έκπληξη  πληροφορηθήκαμε  ότι  τις  αποζημιώσεις  των  ιατρών , που  ορίζονται  σε  αγώνες  της  Α1  του  τοπικού  πρωτ/τος , τις  καταβάλουν  οι  ίδιοι  οι  διαιτητές. Γι’  αυτό  και  κατά  την  αγωνιστική  14-15/1/2012  σε  όλα  τα  πρωτ/τα ( Α1 , Α  και  Β  τοπικό ) , τα  χρήματα  που  έλαβαν  οι  διαιτητές , ως  αποζημίωσή  τους , τα  κατέθεσαν  όλα  στην  Ένωση  Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  Ν.Πέλλας  για  το  σκοπό  αυτό. Μ’  έναν  πρόχειρο  υπολογισμό , αφού  η  κάθε  αγωνιστική  αποτελείται  από  41  αγώνες , οι  διαιτητές  κατέθεσαν  το  συνολικό  ποσό  των  41Χ100  ευρώ  το  παιχνίδι=  4.100  ευρώ  περίπου. Βέβαια  κατέβαλαν  και  τα  ποσοστά , που  παρανόμως  τους  παρακρατεί  η  Ένωση , αλλά  και  το  χαράτσι  των  10  ευρώ  που  πληρώνουν  επιπλέον  τα  σωματεία  για  την  Ένωση.
         Παρ’  όλα  αυτά  η  Ένωση  και  ο  Πρόεδρος  της  κ. Νουσηκύρου  επαίρονται  για  το  γεγονός  ύπαρξης  γιατρών  στην  Α1  κατηγορία , ενώ  στο  site  της  Ένωσης  αναφέρεται  ότι  τα  έξοδα  των  ιατρών  καλύπτει  αποκλειστικά  η  Επιτροπή  Διαιτησίας. Όμως  η  Επιτροπή  Διαιτησίας  δεν  καλύπτει  τίποτα. Τα  χρήματα  τα  καλύπτουν  αποκλειστικά  οι  αγωνιζόμενοι  διαιτητές.
         Κι  άλλωστε  πως  θα  καλύψει  έξοδα  η  Επιτροπή  Διαιτησίας , αφού  φορολογικά  δεν  μπορεί  να  έχει  ούτε  έσοδα  ούτε  έξοδα , αφού  δεν  είναι  σωματείο , δεν  έχει  νομική  προσωπικότητα , δεν  έχει  ΑΦΜ , δεν  τηρεί  βιβλία  και  είναι  απλά  μια  Επιτροπή , η  οποία  ανήκει  στην  Ένωση  Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  Ν.Πέλλας
         Οι  αγωνιζόμενοι  διαιτητές  για  μια  ακόμη  φορά  καλύπτουν  τις  δαπάνες  που  πρέπει  να  κάνει  η  Ένωση , αφού  οι  ιατροί  αγώνων , σύμφωνα  με  τον  ΚΑΠ  ερασιτεχνικών  σωματείων  είναι  αρμοδιότητα  των  γηπεδούχων  σωματείων  σε  συνεργασία  με  τη  διοργανώτρια  Αρχή  δηλ.  την  Ένωση. Μετά , λοιπόν  τις  αρχικές  στολές  διαιτησίας , τους  γυμναστές , την  υποχρεωτική  πώληση  λαχείων  για  την  κάλυψη  δαπανών  για  τα  γηπεδάκια  της  Ένωσης  στην  Καλλίπολη , την  υποχρεωτική  πώληση  , τελευταία , και  πάλι  λαχείων , χωρίς  να  γνωρίζουμε  το  λόγο , οι  αγωνιζόμενοι  διαιτητές  πληρώνουν  και  τους  ιατρούς  της  Ένωσης.
         Για  όλα  αυτά , τις  στολές  διαιτησίας , τους  γυμναστές  των  διαιτητών , τις  δαπάνες  της  Ένωσης , τους  ιατρούς  της  Ένωσης , υπεύθυνη  για  την  πληρωμή  είναι  αποκλειστικά  και  μόνο  η  Ένωση.
         Τι  συμβαίνει  λοιπόν; Υπάρχουν  ή  δεν  υπάρχουν  χρήματα  στην  Ένωση; Γιατί  τις  ευθύνες-δαπάνες  της  Ένωσης , τις  αναλαμβάνουν  οι  διαιτητές , ενώ  δεν  έχουν  καμία  δικαιοδοσία  γι’  αυτό ;
         Εάν , βέβαια , είναι  αλήθεια , ότι  ο  κάθε  ιατρός  αμοίβεται  με  50  ευρώ  ανά  παιχνίδι , αυτό  σημαίνει  ότι  οι  διαιτητές  θα  κληθούν  και  πάλι  να  πληρώσουν , για  να  καλυφθεί  το  σύνολο  της  ιατρικής  δαπάνης  που  υπολογίζεται , με  βάση  το  ανωτέρω  ποσό , ότι  θα  φθάσει  το  συνολικό  ποσό  των  13.600  ευρώ  περίπου , αφού  οι  34  αγωνιστικές  της  Α1  αποτελούνται  συνολικά  από  34Χ8=272  παιχνίδια  και  συνεπώς  272Χ50  ευρώ=13.600  ευρώ.
         Και  κάτι  ακόμη  πολύ  σημαντικό , χωρίς  να  θέλουμε  να  προσβάλουμε  κανέναν  από  τους  ιατρούς  που  μετέχουν  στα  παιχνίδια , αρκεί  να  είναι  ιατροί  και  όχι  φοιτητές  ή  τραυματιοφορείς  ή  φυσιοθεραπευτές. Η  Ένωση , πριν  τη  συνεργασία  μαζί  τους , απευθύνθηκε  αρμοδίως  στον  Ιατρικό  Σύλλογο  Πέλλας , ώστε  να  υπάρξει  κατάλογος  ιατρών  που  θα  συμμετέχουν  στους  αγώνες  ή  όχι ; Γιατί  εδώ  τίθεται  το  εύλογο  ερώτημα. Εάν  η  Ένωση  δεν  έκανε  κάτι  τέτοιο ( γνωρίζουμε  ότι  δεν  ήρθε  σε  επαφή  με  τον  Ιατρικό  Σύλλογο  Πέλλας )  παρανομεί  και  πάλι. Διότι  όλοι  οι  μετέχοντες  ιατροί  σε  αγώνες  ερασιτεχνικού  και  επαγγελματικού  πρωτ/τος  πρέπει  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στον  οικείο  ιατρικό  σύλλογο.
        Από  τα  ανωτέρω  προκύπτει  ότι  η  Ένωση  και  ο  κ. Νουσηκύρου  εκμεταλλεύονται  οικονομικά  τους  διαιτητές , οι  οποίοι  δεν  είναι  μέλη  της  Ένωσης  και  τους  αναγκάζουν  να  καταβάλουν  χρήματα  για  σκοπούς , οι  οποίοι  βολεύουν  την  προβολή  του  Προέδρου  της  Ένωσης  κ. Νουσηκύρου , αλλά  τους  εξουθενώνουν  οικονομικά.
         Αυτός  άλλωστε  ήταν  και  ο  σκοπός  του  κ. Νουσηκύρου. Να  διαλύσει  το  Σύνδεσμο  Επισήμων  Διαιτητών  Ποδοσφαίρου  Ν.Πέλλας , ώστε  οι  διαιτητές  να  μην  έχουν  φωνή.
         Εμείς  όμως  θα  έχουμε  πάντα  φωνή  και  τη  φωνή  αυτή  ο  κ. Νουσηκύρου  θα  την  ακούει  παντού  και  πάντοτε.
                                                        Για  το  Σύνδεσμο
            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο  Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ  ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ                                  ΧΑΡΙΤΩΝ  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ