ΕΙΔΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 
                                                 ΠΡΟΣ
                                      ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΜΕΛΗ
 
Με  την  υπ’  αριθ.  15/14-12-2011 , αποφάσισε  το  Δ.Σ.  του  Συνδέσμου  να  συγκαλέσει  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  στις  30-1-2012 , ώρα  16.30 , στα  γραφεία  του  Συνδέσμου , με  θέματα  ημερήσιας  διάταξης:
Εκλογή  Προέδρου  Γ.Σ.
Εκλογή  2  πρακτικογράφων
Τροποποίηση  άρθρου  16  καταστατικού.
 
Σε  περίπτωση  μη  απαρτίας , η  Τ.Γ.Σ.  θα  πραγματοποιηθεί  την  ίδια  μέρα , ώρα  17.00 , στον  ίδιο  τόπο , με  τα  ίδια  θέματα  ημερήσιας  διάταξης. Δικαίωμα  συμμετοχής  στις  εργασίες  της  Ε.Γ.Σ.  έχουν  τα  ταμειακώς  εντάξει  μέλη  του  Συνδέσμου.
                                                  Με  εντολή  Δ.Σ.
          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο  Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ  ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ          ΧΑΡΙΤΩΝ  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ