Στο 94% των τμημάτων ο Πασόης δείχνει ότι θα είναι ο νέος δήμαρχος Αλμωπίας.στην θέση του αντιπάλου του και νυν Δημαρχου Ζέρζη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
 ΕΚΛΟΓΩΝ 2010 (Β´ ΓΥΡΟΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 0:38  
      
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ 74 69 ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ 74
 ΠΟΣΟΣΤΟ: 100% 93.24%  
  Α´ ΓΥΡΟΣ Α´ ΓΥΡΟΣ Β´ ΓΥΡΟΣ  
 ΕΓ/ΝΟΙ      32,963    31,257  
 ΨΗΦ/ΤΕΣ      23,918        22,727       19,493     
 ΛΕΥΚΑ           572             545            496     
 ΑΚΥΡΑ           162             161            442     
 ΕΓΚΥΡΑ      23,184        22,021       18,555     
      
 ΛΕΥΚΑ-ΑΚΥΡΑ           734             706            938    4.81% 
 ΑΠΟΧΗ 27.44% 27.29% 37.64%  
      
 Ζέρζης Πέτρος        7,568          7,115         7,647    41.21% 
 Πασόης Δημήτρης        8,642          8,221       10,908    58.79%